19 juli 2017

4 juli 2017

13 juni 2017

Segel på g

Som kanske synes återstår förutom en del justeringar en hel del arbete på storseglet.

21 december 2016

Nu står posterna som spön i backen!

Jag har hört att Le Tonkinois har ändrat receptet till det sämre och alla svarta partier på främst däck och tofter tyder på att det stämmer. Så jag ska byta till Epifanes.

Barlast av järn orsakade dessa missfärgningar i kölsvinet, oklart om det är något att göra åt (annat än att köpa mera bly.)

Några varv till på bogfenderten.