21 december 2016

Nu står posterna som spön i backen!

Jag har hört att Le Tonkinois har ändrat receptet till det sämre och alla svarta partier på främst däck och tofter tyder på att det stämmer. Så jag ska byta till Epifanes.

Barlast av järn orsakade dessa missfärgningar i kölsvinet, oklart om det är något att göra åt (annat än att köpa mera bly.)

Några varv till på bogfenderten.

19 december 2016

Div blandat

Jag håller på att inventera segel, de ligger lite varstans uppe på vinden och jag märker upp och viker dem samt lägger dem samlat på ett ställe.
Roligast hittils är ett barksegel som syddes 1945.
Och så håller jag på med en bogfendert, här är själva kärnan
och här första varvet med tränsning.

Jag har tillverkat "stormåror" till min båt, sådana är kortare än stiltjeåror och har bredare och kortare blad.
De två nya barkmasterna jag håller på med är färdiglackade, nu ska topparna målas svarta och lite metalldetaljer monteras.
Och så håller jag på med detaljerna på mitt storsegel, här är halshornens löddror.