28 juli 2015

Gångjärn, nåt och färg

Mycket i huvudet nu, har återfått kontakt med min nu 18 år gamla son och insett att det inte är otroligt att jag har Aspergers syndrom, likväl tillbaka vid båten sedan några dagar.

Idag fick jag gångjärn till luckorna i aktern, så har börjat monteringen av dem.

I fören är det momentet klart och jag har börjat nåta.

Fördäcket i öppet läge.

Mastfoten i princip klar att monteras, jag väntar med hålet för masten tills jag är helt säker på var den ska placeras.

Iom mastfoten fick durken sågas itu.

En första strykning av friborden ger en helt ny bild av båtens linjer, man ser på ett annat sett hur båten kommer att ligga i vattnet med vattenlinjen så klart markerad.

Aktern, rodret är fö nästan klart och rorkulten är på gång.